Publications

2020

 1. Myanmar Tea Cultivation and Processing Guide

  22 April 2020

 2. Job creation in Myanmar’s trade agenda

  22 April 2020

 3. မြန်မာနိုင်ငံကလေးအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဉပဒေများ၊ နည်းဉပဒေများအပေါ် နိုင်ငံတကာ ဉပဒေများ၊ စံချိန်စံနှုန်းများဖြင့် နှိုင်းယှဉ်၍ လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်ခြင်း

  12 March 2020

  ဤလေ့လာဆန်းစစ်ချက်စာတမ်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏တည်ဆဲဉပဒေများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပေါ်ပေါက်နေသည့် ကလေးအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ပြဿနာများအထူးသဖြင့် ကလေးအလုပ်သမားများ အားအဆိုးရွားဆုံးပုံစံဖြင့် ခိုင်းစေမှုနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် ပြီးပြည့်စုံသည့်အခြေအနေတွင် ရှိ၊မရှိလေ့လာဆန်းစစ်ထားပါသည်။

 4. A legal review of national laws and regulations related to child labour in Myanmar in light of international laws and standards

  12 March 2020

  This study seeks to assess whether the existing national legislation is comprehensive enough to address child labour issues in Myanmar, with a special attention to the worst forms of child labour.

 5. အိုင်အယ်(လ်)အို အခြေခံပြဌာန်းချက်နှင့် အုပ်ချုပ်စီမံရေးဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များအတွက် လမ်းညွှန်

  12 March 2020

  အိုင်အယ်(လ်)အို၏အခြေခံပြဌာန်းချက် ၈ ခုနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်နွှယ်နေသောနောက်ဆက်တွဲ စာချုပ်များတို့နှင့်အတူ၊ အိုင်အယ်(လ်)အို၏ အုပ်ချုပ်စီမံရေးဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက် ၄ ခု တို့ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် မြန်မာဘာသာစကားတို့ဖြင့် စုဖွဲ့ထားသော ဤစာအုပ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့အစည်း (အိုင်အယ်(လ်)အို)၏ ရာပြည့်နှစ်ကို အထိမ်းအမှတ်ပြုလျက် ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမား ရေးရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသိပညာမြှင့်တင်ရန် ဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားပါသည်။

 6. Myanmar Guide to ILO Fundamental and Governance Conventions

  12 March 2020

  This publication of the eight Fundamental ILO Conventions, associated Protocols and the four ILO Governance Conventions in English and Myanmar languages marks the 100th Centenary of the International Labour Organization and is designed to promote awareness of international labour standards in Myanmar.

 7. မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွက် မိမိဆန္ဒအလျောက်အလုပ်သမားရေးရာ လေးစား လိုက်နာမှုဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်း

  21 February 2020

  လက်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်စျေးကွက်ဝန်းကျင်သည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ပို့ကုန်ရှယ်ယာများကိုတိုး တက်မြင့်မားအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အခွင့်အလမ်းများကိုသာမ ကဘဲ၊ စိန်ခေါ်မှုအတားအဆီးများလည်းဖော်ပြနေပါသည်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်း သည့် အလုပ်အကိုင်များဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းအဝယ်တော်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆွဲ ဆောင်မှုပြုခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့် ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်များနိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာကတိကဝတ်ပြုမှုအပါအဝင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်ပြု မှုများလိုအပ်ပါသည်။ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအ တွက် မရှိမဖြစ်ရှိထားရမည့်လိုအပ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုသည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏မျှော်မှန်း ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာစံချိန်စံညွှန်းများအားသေချာစွာလေးစား လိုက်နာသည့် အခြေအနေသို့ ဉီးတည်ရန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။

 8. Voluntary Labour Compliance Assessment for Myanmar Garment Manufacturers Association

  21 February 2020

  The current global market environment presents opportunities, but also challenging obstacles for Myanmar, which strives to enhance its share of exports in the garment sector. Attracting buyers and investments to generate sustainable and productive employment requires the political commitment of the industry, including that of the Myanmar Garment Manufacturers Association (MGMA) and its members. One of the pre-requisites for the growth and sustainability of the sector lies in the assurance toward the compliance with social and labour standards that meets the international community’s expectations.

 9. အရေးပါလှ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားကဏ္ဍ - မြန်မာ့အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက် နှုန်းနှင့် အလုပ်ထွက်နှုန်းဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာ စီးပွားရေးပုံစံ

  21 February 2020

  အရေးပါလှ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားကဏ္ဍ - မြန်မာ့အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်နှုန်းနှင့် အလုပ် ထွက်နှုန်းဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာ စီးပွားရေးပုံစံသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏တည်ငြိမ်ပြီး စဉ်ဆက်မ ပြတ်တိုးတက်မှုအတွက် အရေးပါသည့် အဟန့်အတားခလုတ်ကန်သင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော ကဏ္ဍတွင်းရှိလုပ်သားထု ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်နှုန်းနှင့် အလုပ်ထွက်နှုန်းမြင့်မားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိမြင်နား လည်မှုကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ကြဉ်းပေးမှုတစ်ခုပင်ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဆွေးနွေးပြောဆိုသည့် အလေ့အကျင့်များ၊ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေစည်းကမ်းချက်များ၊ လုပ်ခလစာများနှင့် အခြားသောမက် လုံးပေးဆွဲဆောင်မှုများ၊ လုပ်ခလစာပေးသည့်စနစ်နှင့် လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ယေဘုယျအ လေ့အကျင့်များငယ်ရွယ်သည့်လုပ်သားထု၏ တစ်ဉီးချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအပါ အဝင်၊ ဤဖြစ်ရပ်များ၏ အကြောင်းရင်းများကို စူးစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်းသည် ကျွမ်းကျင်မှုများတိုးတက်မြင့် မားပြီး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်အားကောင်းမွန်ကာ ရင့်ကျက်သည့် လုပ်သားထုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင် ရေးကို ဉီးတည်သည့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ဖြေရှင်းမှုများကို သေချာစွာချမှတ်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ရေ ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖြေရှင်းမှုများသည် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်သူများနှင့် အသင်းအဖွဲ့များအားလုံး ဖြစ်သော အလုပ်သမားများ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်ရှင်များ၊ အလုပ်သမား ရေးရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီများနှင့် အထောက်အကူပြုသော ဉပဒေမူဘောင်ကို သတ်မှတ် ပြဌာန်းချက် အာဏာတည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၏ ပါဝင်မှုလိုအပ်ပါသည်။

 10. Skilled Workers Matter: The business case for addressing absenteeism and turnover in the Myanmar’s garment sector

  21 February 2020

  Skilled Workers Matter: The business case for addressing absenteeism and turnover in the Myanmar’s garment sector is a contribution to the understanding of one of the important impediments to industry’s steady and continued growth: the high absenteeism and turnover rate of its workforce. Exploring the root causes of these phenomena, including workplace social dialogue practices, working conditions, wages and other incentives, payment system and overall human resource management practices and the individual decision making processes of a young workforce can definitely contribute to putting in place sustainable solutions towards retention of an increasingly skilled, productive and mature workforce. Sustainable solutions will require the involvement of all relevant actors and institutions: workers, trade union representatives, employers, workplace coordinating committees, and government authorities enacting and enforcing a conducive legal framework.

 11. မြန်မာ့အထည်ချုပ်စက်ရုံများအတွက် အလုပ်ခွင် - အလုပ်သမားအံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအစီအစဉ် သင်တန်းနည်းပြလမ်းညွှန်

  21 February 2020

  မြန်မာ့အထည်ချုပ်စက်ရုံများအတွက် အလုပ်ခွင် - အလုပ်သမားအံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ပေး ခြင်းအစီအစဉ် သင်တန်းနည်းပြလမ်းညွှန်သည် မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင် စတင်ဝင်ရောက်လုပ် ကိုင်သည့် အလုပ်သမားအသစ်များအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သင်ခန်းစာပင်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအ ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MGMA) နှင့် ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်စက်ရုံများအား စက်ရုံအဆင့်တွင် လုပ်ငန်း ခွင်ဝင် (သို့) အလုပ်ခွင် - အလုပ်သမားအံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အစီအစဉ်များကို ချ မှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဤသင်ခန်းစာကို ဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားပါသည်။

 12. All Aboard! On-Boarding Training Package for Workers in Myanmar Garment Factories

  21 February 2020

  All Aboard! On-Boarding Training Package for Workers in Myanmar Garment Factories is an induction tool kit for new garment industry workers. It is designed to help the Myanmar Garment Manufacturers Association (MGMA) and its members to set up an induction or on-boarding programme at the factory level.

 13. မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း လူအစားထိုးစက်ကိရိယာအသုံးပြုမှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ် စနစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်း

  21 February 2020

  မြမာနိုင်ငံအထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း လူအစားထိုးစက်ကိရိယာ အသုံးပြုမှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ပြောင်း လဲခြင်းသည် ဈေးကွက်ဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် တိုးတက်လာသော လူအစားထိုးစက် ကိရိယာအသုံးပြုမှုနှင့် နည်းပညာများပြောင်းလဲမှုတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများ အတွက် လက်ရှိအခြေအနေနှင့် သွယ်ဝှိုက်သောနည်းဖြင့်သက်ရောက်မှုအနေအထားတို့ကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပေးပါသည်။ ယင်းသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအတွက် မျှတပြီး၊ အားလုံးပါဝင်ကာ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော အနာဂတ်ကို ပုံဖော်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ထားရှိဆောင်ရွက်ရန်၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအနေဖြင့် လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မောင်းနှင်ပေးသည့် ယန္တရားအနေဖြင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေရေးအတွက် လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုး အစားနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာမူဝါဒများကို သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ရန် လွန်စွာအရေးပါကြောင်းကို အသိအ မှတ်ပြုပါသည်။

 14. Automation and Digitization in the Myanmar Garment Sector

  21 February 2020

  Automation and Digitization in the Myanmar Garment Sector reviews the current situation and implications for market strategies, investment and skills policies associated with increased automation and technological changes. It recognizes the imperative to act with the goal of shaping a fair, inclusive and sustainable future for the industry, identify what type of skills and investment policies are needed, for the industry to remain the engine of development it has been for the past decades.

 15. မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများ၏ စွန့်ဦးတီထွင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေအနေများအား အမျိုးသားအဆင့် လေ့လာဆန်းစစ်ချက်၏ အစီရင်ခံစာအနှစ်ချုပ်

  20 February 2020

  မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီး စွန့်ဦးတီထွင်မှုကို အမျိုးသားအဆင့် လေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ရခြင်း၏ အဓိက ရည်မှန်းချက်မှာ အမျိုးသမီး စွန့်ဦးတီထွင်သူများ ပေါာထွက်လာရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်သော အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များနှင့် အထောက်အပံ့များကို လက်လှမ်းမီ ရရှိနိုင်ရန်တို့အပေါာ သက်ရောက်နိုင်သည့် အဓိက အားနည်းချက်များကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်သွားကာ ရေရှည်တည်တံ့ပြီး ကြီးထွားတိုးတတ်လာရန်အတွက် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များနှင့် အထောက်အပံ့များကို တန်းတူညီမျှ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။

 16. Executive summary on national assessment of women's entrepreneurship development in Myanmar

  20 February 2020

  The overarching goal of Myanmar’s national assessment of Women’s Entrepreneurship Development (WED) is to identify deficiencies in the conditions that affect the emergence of women entrepreneurs, and the ability of existing women-owned enterprises to access resources and support they need to secure their sustainability and growth on an “equal opportunities” basis.

 17. Social protection systems for all to prevent homelessness and facilitate access to adequate housing

  20 February 2020

  The role of social protection systems in reducing poverty and inequality, preventing homelessness, and facilitating access to adequate housing.

 18. National assessment of women's entrepreneurship development in Myanmar

  19 February 2020

  This national assessment of Women’s Entrepreneurship Development in Myanmar presents the situation of women entrepreneurs in Myanmar and reviews the supporting entrepreneurial ecosystem to identify gender-based gaps and deficiencies. The report reviews the ability of women-owned enterprises to access resources and support they need to secure their sustainability and growth on an “equal opportunities” basis. The report contains several recommendations for policy-makers, Employers’ Organizations and service providers in Myanmar to enhance the policies, programmes and services available to support more women in starting and growing their businesses.

 19. မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်‌ခြေ‌ဘေးအန္တရာယ်‌အောက်မှ လူငယ်များအား စီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာ‌ပေါင်းစပ် ထည့်သွင်းနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို ‌လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း

  16 January 2020

  မြန်မာနိုင်ငံတွင်း က‌လေးလုပ်သားဆိုင်ရာအမျိုးသားလုပ်ငန်းစီမံချက် (NAP) အ‌ကောင်အထည်‌ဖော်‌ဆောင်ရွက်မှု ကိုပံ့ပိုးကူညီ သွားရန်ရည်ရွယ်ပြီး ILO ၏ က‌လေးလုပ်သားပ‌ပျောက်‌ရေးဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံအစီအစဉ် (MyPEC) က ဤ‌လေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ရန် တာဝန်‌ပေးခဲ့သည်။ လူငယ်များအားစီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာစွမ်းအားမြှင့်တင်ခြင်း (YEE) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း က‌လေးလုပ်သားပ‌ပျောက်‌ရေးဆီသို့ ဦးတည်‌သော အဓိကကျသည့်မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအ‌နေနှင့် သင့်‌လျော်‌ကောင်းမွန်‌သောအလုပ်အကိုင် (decent work) သို ့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင် (self-employment) အတွင်းသို ့ဝင်‌ရောက်နိုင်မည့် အလားအလာများက က‌လေးလုပ်သားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုမှ တဆင့်ဝင်‌ငွေပိုမိုရရှိ‌ရေးဟူ‌သော ‌ရေတိုရည်မှန်းချက်ထက် ပညာ‌ရေး‌ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ကို ပိုမိုဖြည့်ဆည်း ‌ဆောင်ရွက်လာ‌အောင် က‌လေးသူငယ်များနှင့်မိသားစုများကို လှုံ ့‌ဆော်အား‌ပေးနိုင်မည့် အ‌ခြေခံ ပင်မအ‌ကြောင်းအရာ တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် အရင်းအမြစ်များရှားပါးသည့်အပြင် ‌ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်း‌ဆောင်ရွက်မှု ဟူသည် ချက်ချင်းလက်ငင်းစွန့်လွှတ်‌ပေးဆပ်မှုများဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်သက်‌ရောက်နိုင်သည့်အ‌နေအထားတွင်ပင် လှုံ့‌ဆော်အား‌ပေးနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ပညာ‌ရေး၏အဆုံးတွင် စီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာစွမ်းအားမြှင့်တင်မှု(YEE)/ သင့်‌လျော်‌ကောင်းမွန်‌သောအလုပ်အကိုင် ရရှိနိုင်မည့်အလားအလာများက ‌မှေးမှိန်‌နေသည်ဆိုလျှင် က‌လေးသူငယ်များ မှာ စာသင်‌ကျောင်းများမှ ‌စောလျင်စွာထွက်ခွာပြီး က‌လေးလုပ်သားထုအတွင်းသို ့ဝင်‌ရောက်သွားရနိုင်‌ခြေပိုများသည်။

 20. Assessment of vulnerable youth economic integration opportunities in Myanmar

  16 January 2020

  This study was commissioned by the ILO’s MyPEC project in Myanmar to support the implementation of the National Action Plan on Child Labour (the NAP) in Myanmar. Economic empowerment of youth is a key strategy towards elimination of child labour in Myanmar. First of all, the prospects of entering decent employment or self-employment is a core motivational factor for children and families to pursue the long-term goal of education over the short-term goal of increased income through child labour, especially where resources are scarce and pursuing the long-term goal may mean immediate term sacrifices. If the prospects of economic empowerment/decent work at the end of one’s education are slim, children are more likely to drop out of school early and enter into child labour.